Välkommen till etalon AB skandinavien
mån - fre: 8:00 - 16:00
support@etlaon.se
+46(10)7079520
Välkommen till Etalon AB Skandinavien
Mon - Fri: 8:00 - 16:00
support@etalon.se
+46(10)7079520
Välkommen till etalon ab skandinavien
mån - fre: 8:00 - 16:00
+46(10)7079520

Branschkunskap för en
Hållbar morgondag

Vårt arbetssätt
Vårt arbetssätt
Vårt arbetssätt

Vår Process

Vår ambition är att driva en smidig och effektiv projektprocess som landar i ett bra genomförande och resultat. Därför använder vi oss av en enkel arbetsprocess. Den fungerar på samma sätt oavsett om det gäller ett mindre uppdrag eller ett större uppdrag. Etalons arbetssätt och process innehåller fem steg; från start till uppföljning. Ibland går processen fort, ibland tar det längre tid, beroende på kundens behov och uppdragets storlek. Vår ambition är alltid att arbeta så tätt tillsammans med vår uppdragsgivare som möjligt för att uppnå bästa resultat.

Första mötet

Vårt mål är att realisera våra kunders idéer och matcha vad de behöver. En idé förmedlas på olika sätt; ibland är det en formell brief, ibland ett samtal över telefon och ibland en skiss på en servett. Oavsett vad så pratar vi ihop oss och enas kring viktiga saker som till exempel projektprocessen, budget, vilken känsla och upplevelse som ska prägla genomförandet och hur slutresultatet ska bli. En bra och noggrann start är ofta förutsättningen för ett lyckat projekt.

Planering

Utifrån informationen arbetar vi fram en uppdragsbeskrivning/uppdragsbekräftelse. Det underlättar för alla i ett projekt att få en klar och tydlig bild av hur genomförandet och upplevelsen ska bli. Behövs det ritningar och skisser hjälper vi till att ta fram denna och levereras tillsammans med en projektbeskrivning och detaljerad offert som gör det enkelt att förstå både lösning och kostnader.

Avstämning

När projektet är bekräftat startar vi projektprocessen där vi arbetar med tydliga arbetsrutiner och projektverktyg som alla i vårt projektteam använder. Det säkerställer att vi arbetar effektivt, säkert och samtidigt flexibelt. I våra projekt ingår alltid minst två personer i ledande position; kundansvarig, projektledare och/eller produktionsledare. Allt arbete som utförs dokumenteras löpande. Under projektprocessen tar vi bland annat fram tekniska ritningar, gör besök på platsen och/eller lokalen för genomförandet och har dialog med anläggningen. Vi bokar och briefar personal, säkerställer projektbudgeten och tar hand om logistiken.

Genomförande

Genomförandet är höjdpunkten efter vårt och kundens förarbete. Det är nu det gäller; det är nu vi går live. I samband med genomförandet säkerställer vi att utrustningen levereras i rätt tid till rätt plats och att allt byggs upp för att motsvara vår överenskommelse. Våra projekt- och produktionsledare är på plats och leder arbetet medan våra tekniker genomför körningen och säkerställer att allt flyter på utan problem.

Avslut

Efter avslutat uppdrag gör vi en uppföljning tillsammans. Där går vi igenom hur projektet motsvarat våra förväntningar. Vi lär oss av eventuella misstag så att vi kan arbeta ännu bättre tillsammans nästa gång. Faktorer vi pratar om är förberedelser, drift, samarbete, effektivitet, leverans och ekonomi.

Nyfiken på oss? Boka in en demo av vår maskin hos dig

Etalon är ett modernt miljövänligt företag med miljövänliga maskiner